W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej zasilającej ujęcie wody Szczukowice,
iformujemy mieszkańców sołectw Janów, Jaworznia, Łaziska o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody
w dniu 13.10.2016r w godzinach od 8.00 do 18.00.