W związku z planowwanymi przerwami w dostawie energii
elektrycznej dnia 04.12.2017r w godz 15.00-17.00 mogą wystąpić
przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Janów, Jaworznia.