AKCJA ZIMA W GODZ 15.30-7.30 ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY tel.  577 848 878

Ogłoszenie dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Piekoszów

*Kontakt w sprawach bieżącego zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów:*

* *W godz.7.30 – 15.30– Urząd Gminy Piekoszów –  Patryk Kanarek  41 300 44 12*
* *W godz.15.30 – 7.30 oraz dni wolne od pracy (całodobowo) pod nr tel.  577 848 878

*Kontakt w sprawach bieżącego zimowego utrzymania  na drogach publicznych niebędących  w zarządzie gminy (wojewódzkich i powiatowych):*

* *Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach dot. dróg:*

0275 T Chęciny – Gościniec – Polichno – Miedzinka – Zajączków

0276 T Bolmin – Milechowy – Zajączków

0281 T Bławatków – Miedzianka – Zacisze

0282 T Rykoszyn – Gałęzice – Chęciny

0283 T Jaworznia – Łaziska

0284 T Micigózd – Ukraina – Brynica

0285 T Micigózd – Podzamcze – Szczukowice

0286 T Bobrza – Porzecze- Bugaj – Brynica – Szczukowice – Janów

0287 T  Szczukowskie Górki

0484T Wierna Rzeka – Zajączków – Skałka – Rykoszyn -Piekoszów

0485 T Snochowice – Korczyn – Łosień – Wincentów – Piekoszów

0494 T Promnik – Małogoskie – Łosień – Łosienek- Bławatków

*Kontakt:*Obwód Drogowy w Stachurze gm. Mniów pod tel.*041/303 87 77.*

 * *Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dot. dróg:*

761 Kielce (Białogon)-Piekoszów (z wyłączeniem węzła Jaworznia na S7)

786 Kielce – Ruda Strawczyńska – Łopuszno (przez Szczukowskie Górki– Piekoszów – Micigózd)

*Kontakt:*Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku gm. Sitkówka – Nowiny.

Dyżury*pod tel.: 041/346 58 40 (50)