Aktualności

Szukaj wpisów

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Informacja

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej dnia 05.02.2018r w godz 8.30-17.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Gałęzice Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej dnia 31.01.2018r w godz 8.00-20.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej dnia 31.01.2018r w godz 8.00-20.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Piekoszów, Wincentów, Zręby. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej w dniu 22.01.2018r w godzinach 8.30-20.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Łaziska, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z awarią sieci wodociągowej, dnia 18.01.2018r w godz 8.30-13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Młynki. Za utrudnienia przepraszamy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych w 2018 roku, mających na celu określenie wartości poniesionych przez Inwestorów nakładów, związanych z budowami wodociągu/kanalizacji w obrębie Gminy Piekoszów. Pobierz

Informacja w sprawie przetargu

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową zadania (znak postępowania 01/PP/2017) pn.: „Budowa rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)” Informujemy, że komisja przetargowa unieważnia postępowanie, zgodnie z Art. 93 ust.1 pkt.4 PZP , gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć…

Informacja

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej 10.01.2018r (środa) w godz 08.00-13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Informacja dotyczy miejscowości: Łaziska, Rykoszyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Jeżynów, Lasek Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej w dniu 09.01.2018r (wtorek) w godz 13.00-16.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Informacja dotyczy miejscowości: Łaziska, Rykoszyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Jeżynów, Lasek Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 09.01.2018r (wtorek) w godz 8.00-11.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Informacja dotyczy mieszkańców ulic: Leśna, Akacjowa, Lawendowa, Brzozowa, Sosnowa, Chabrowa, Jaśminowa w miejscowości Piekoszów. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.„Budowę rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)” Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ Pobierz

Ogłoszenie

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo- modernizacyjnych na wodociągu w miejscowości Zajączków w dniu 28.12.2017r w godz 8.00-14.oo mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Zajączkowa. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej dnia 20.12.2017r w godz 8.00-13.00 mogą wystapić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynow, Lasek. Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Budowę rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)” Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ -rurociąg grawitacyjny Załącznik nr1 KS-czI-WŚ_D15-ter_PKP-zam_p01-411 KS-czI-WŚ_D15-ter_PKP-zam_p42-892 KS-czII-WŚ_D16-ter_PKP-zam_p01-301 KS-czII-WŚ_D16-ter_PKP-zam_p31-601 KS-czII-WŚ_D16-ter_PKP-zam_p61-901 ZAŁĄCZNIK 2- wzór umowy ZAŁĄCZNIK 3_oswiadczenie_warunki_ ZAŁĄCZNIK 4_oswiadczenie_wykluczenie ZAŁĄCZNIK 5_grupa_kapitalowa ZAŁĄCZNIK 6_Wykaz robót ZAŁĄCZNIK 7_Wykaz osób ZAŁĄCZNIK 8 do SIWZ-wzór Formularza…

Ogłoszenie

W związku z podjętą informacją z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach, stwierdzającą przydatność do spożycia wody podawanej z ujęcia Piekoszów II. Odwołany zostaje zakaz używania wody do celów spożywczych dla mieszkańców miejscowości Piekoszów zaopatrywanych z ujęcia Piekoszów II. Informacja dotyczy nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Czarnowska, Częstochowska od nr 22A…

Informacja

INFORMACJA O ODWOŁANIU SKAŻENIA WODY BAKTERIĄ Z GRUPY COLI NA SIECI ZASILANEJ Z UJĘCIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU MIEDZIANKA Informujemy mieszkańców sołectw Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków, Wesoła, Gałęzice, że w ślad za decyzją Państwowego Powiatowego Ispektora Sanitarnego w Kielcach nr. SE la – 4261 /468 /17 w sprawie stwierdzenia…

Informacja

Informacja dla mieszkańców miejscowości Piekoszów zaopatrywanych w wodę z ujęcia Piekoszów II. Punkt wydawania wody w siedzibie Spółki ul. Czarnowska 54 A czynny codziennie do godz. 18-tej dodatkowo dziś i jutro po godz. 16-tej wozami osp będzie dostarczona woda do celów bytowych.Natomiast w dniu jutrzejszym ok godz. 9 tej rozpoczniemy…

Informacja

W związku z pojawieniem się bakterii z grupy coli w próbce wody pobranej sieci zasilanej z ujęcia Piekoszów II. Wprowadzony zostaje zakaz używania wody do celów spożywczych dla mieszkańców miejscowości Piekoszów zaopatrywanych z ujęcia Piekoszów II. Informacja dotyczy nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Czarnowska, Częstochowska od nr 22A do torów w…

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje mieszkańców miejscowości: Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Gałęzice, Miedzianka, Charężów, że w dniu 05.12.2017r. rozpoczyna chlorowanie sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o. o. w Miedziance.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje mieszkańców miejscowości Gałęzice, że w dniu 05.12.2017r. w związku z chlorowaniem sieci „dawką uderzeniową”, zabrania się używania wody do celów spożywczych.

Ogłosznie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w dniu 05.12.2017r. w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance. Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości: Skałka, Bławatków, Lesica,…

Informacja

Kolejna informacja dotycząca skażenia wody bakterią z grupy coli na obszarze miejscowości Gałęzice Niestety w dniu dzisiejszym sanepid przekazał ok. godz.11-tej telefonicznie informację potwierdzającą obecność bakterii z grupy coli (13j/ml) w próbce wody pobranej z prywatnej nieruchomości zasilanej z sieci wodociągowej zakładu Miedzianka. Zakaz używania wody do celów spożywczych dla…

Informacja

Informacja dotycząca skażenia wody bakterią z grupy coli na obszarze miejscowości Gałęzice W związku z pozyskaną informacją ( telefoniczną) o podejrzeniu wystąpienia bakterii z grupy coli w próbce wody pobranej z prywatnej nieruchomości zasilanej z sieci wodociągowej zlokalizowanej przed pompownią wody należącej do ZUK Piekoszów. Wprowadzony zostaje zakaz używania wody…

Informacja

Informacja dotycząca skażenia wody bakterią z grupy coli na obszarze miejscowości Gałęzice Uzupełniając informację zamieszczoną w dniu 30 listopada br. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie publikuje w załączeniu decyzję w sprawie zakazu spożywania wody przez ludzi z sieci zlokalizowanej w miejscowości Gałęzice. Zakaz dotyczy odcinka sieci od pompowni wody do…

Informacja

W związku z pojawieniem się bakterii z grupy coli w próbce wody pobranej w pompowni wody w Gałęzicach. Wprowadzony zostaje zakaz używania wody do celów spożywczych. Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości Gałęzice zaopatrywanych w wodę z sieci zarządzanej przez ZUK Piekoszów. Skażenie dotyczy odcinka od pompowni do nr 81a oraz czterech…

W związku z planowwanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej dnia 04.12.2017r w godz 15.00-17.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Janów, Jaworznia.

Informacja

W związku z pracami modernizacyjnymi  dnia 01.12.2017 w godz. 9.00-12.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek.

Informacja

Informujemy mieszkańców sołectw Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków, Wesoła, Gałęzice, że w ślad za pismem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach z dnia 23.11.2017, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance. Zakład Usług Komunalnych przeprasza mieszkańców za uciążliwości,…

Informacja

W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach w sprawie odwołania zakazu spożycia wody z wodociągu Nordkalk  Sp. z  o.o. Zakład Miedzianka. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie  informuję, mieszkańców sołectw Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków, Wesoła oraz Gałęzice zaopatrywanych z sieci zarządzanych przez ZUK w Piekoszowie o…

Informacja

Dnia 21.11.2017r w godz 7.00-9.00 w miejscowościach Janów, Jaworznia mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej.

Ogłoszenie

Zgodnie z Decyzją PSSE w Kielcach Nr SE Ia -4261/447/17z dnia 17.11.2017r. (w załączeniu) w sprawie stwierdzenia braku przydatności do spożycia wody z „Ujęcia Nordkalk”, ze względu na obecność bakterii z grupy coli, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje: że obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia,…

Informacja

W związku z otrzymaniem informacji o  wystąpieniu bakterii coli w próbce wody pobranej z punktu na sieci zasilanej z “Ujęcia Nordkalk”, oraz związanego z nim podejrzenia występowania bakterii w całej  sieci wodociągowej zasilanej z tego ujęcia,zwracamy się z apelem do mieszkańców sołectw: Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków, Wesoła, Gałęzice o nie używanie wody…

Informacja

W związku z pracami na wodociągu dnia 09.11.2017r w godz 9.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie  wody dla miejscowości Micigózd ul Kielecka.

Informacja

W związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 09.11.2017r w godzinach 8.00-12.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości zasilanych z ujęcia wody Nordkalk w Miedziankce.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: “Budowę rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)” Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.  działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004- Prawo zmówień publicznych (Dz. U….

Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że chlorowanie wody pobieranej z ujęć Piekoszów I i Piekoszów II prowadzone będzie w ramach działań profilaktycznych, zapobiegawczych i nie jest podyktowane stwierdzeniem obecności bakterii w sieci zarządzanej przez Spółkę. Jednocześnie informujemy, że próba wody, w której stwierdzono występowanie bakterii…

Informacja

Informujemy ,że w dniach  20-22.10.2017r zostanie przeprowadzone profilaktyczne chlorowanie ujęć Piekoszów I i Piekoszów II. Pobierz

Informacja

Z.U.K informuje mieszkańców miejscowości Piekoszów ul CZęstochowska o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniach: -21.10.2017 (sobota) w godz. 8.00-14.00 -23.10.2017(poniedziałek) w godz. 8.00-14.00 w związku z planowanymi prscsmi na sieci. Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

ZUK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.10.2017r (niedziela) w godzinach 6.00-16.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców  zasilanych w ujęcia Nordkalk w Miedziance. Powyższe spowodowane jest planowaną konserwacją na hydroforni. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę dla spożycia dla ludzi…

Informacja

Zuk informuje, że w dniu 05.10.2017r w godz. 13.00-16.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Jaworznia, Janów, Łaziska związane z przerwami w zasilaniu energią elektryczną.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Budowę rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)” 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszów Tel. (41) 375-14-62; Fax: (41) 306 10 12 Strona internetowa: https://zukpiekoszow.pl/, http://zukpiekoszow.naszbip.pl/ Zadanie finansowane jest przy udziale pożyczki z…

Informacja

Z.U.K. w Piekoszowie Sp. z 0.0. informuje mieszkańców miejscowości Micigózd o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniu 4.10.2017r (wtorek) w godz. 10.00-16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 15.09.2017r., w godzinach 8.00-.13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Julianów.

Informacja

W zwiazku z planowanymi pracami na wodociagu dnia 29.08.2017r w godz 8.00-12.00 moga wystapic przerwy dostawy wody w miejscowosci Zajaczkow.

Informacja

Informujemy interesantów , iż dzień 14.08.2017r (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

Komunikat

Informujemy , iż dnia 10-11.08.2017r zostanie przeprowadzone profilaktyczne chlorowanie ujęć Piekoszów I i Piekoszów II. pobierz

Informacja

W związku z rozbudową sieci wodociągowej dnia 09.08.2017r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Brynica. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej dnia 09.08.2017 r.  w godz. 8-12 w miejscowości Jaworznia mogąwystąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

W związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej dnia 09.08.2017 r.  w godz. 8-12 w miejscowości Wincentów mogąwystąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

Mogą wystąpić przerwy w dostawie wody: 09.08.2017 r.  w godz. 8-12 Wincentów  z powodu prac remontowych na sieci. 09.08.2017 r. w godz. 8-12  Jaworznia z powodu prac remontowych na sieci.

Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 01.08.2017r w godzinach 08.00-18.00 mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Janów, Jaworznia, Łaziska, Piekoszów ul Kryształowa

Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 01.08.2017r w godzinach 08.00-18.00 , 03.08.2017r w godzinach 08.00-19.00 oraz 04.08.2017r w godzinach 8.00-18.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Piekoszów (ulice Źródlana, Zamkowa, Piaskowa, Basztowa, Hetmańska, Husarska, Kasztelańska, Królewska, Książęca, Pałacowa, Rycerska) Brynia, Gorki Szczukowskie, Julianów, Stara Wola, Micigózd (ulice…

Informacja

W zwiazku z awarią sieci wodociągowej dnia 21.07.2017r  mogą wystąpić przerwy dostawy wody w miejscowości Łosień

Informacja

W zwiazku z awarią sieci wodociągowej dnia 21.07.2017r  mogą wystąpić przerwy dostawy wody w miejscowości Micigózd

Informacja

W związku z rozbudową sieci wodociągowej dnia 19.07.2017r mogą wystąpić przerwy dostawy wody w miejscowościach: Rykoszyn, Skałka, Łubno, Łosień, Podłosienek, Jeżynów.

Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 21.07.2017r w godzinach 15.00-17.00 oraz 19.07.2017r od 9.00-10.30 mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Janów, Jaworznia, Łaziska, Piekoszów ul Kryształowa

Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 19.07.2017r w godzinach 09.00-10.30 oraz 21.07.2017r w godzinach 15.00-17.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Piekoszów (ulice Źródlana, Zamkowa, Piaskowa, Basztowa, Hetmańska, Husarska, Kasztelańska, Królewska, Książęca, Pałacowa, Rycerska) Brynia, Gorki Szczukowskie, Julianów, Stara Wola, Micigózd (ulice Kielecka, Częstochowska,…

Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 11.07.2017r w godzinach 10.00-17.00 mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Piekoszów (ulice Źródlana, Zamkowa, Piaskowa, Basztowa, Hetmańska, Husarska, Kasztelańska, Królewska, Książęca, Pałacowa, Rycerska) Brynia, Gorki Szczukowskie, Julianów, Stara Wola, Micigózd (ulice Kielecka, Częstochowska, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Poleska, Polna,…

Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 11.07.2017r w godzinach 10.00-11.30 mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Janów, Jaworznia, Łaziska, Piekoszów ul Kryształowa

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańcówPiekoszowa którzy są zaopatrywani w wod e z ujęcia Piekoszów II, że skażenie bakteriami z grupy Coli zostało wyeliminowane i woda jest zdatna do spożycia przez ludzi. W związku z tym ZUK w Piekoszowie zaprzestaje prowadzenia akcji zastępczego zaopatrywania w wodę. Za utrudnienia Zakład…

INFORMACJA!

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Piekoszowa którzy są zaopatrywani w wodę z ujęcia Piekoszów II, że w dalszym ciągu w wodzie znajdują się bakterie z grupy coli. W związku z tym kontynuowana jest akcja zastępczego zaopatrywania w wodę. Woda w butelkach do celów spożywczych dla tych mieszkańców jest…

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Decyzją PSSE w Kielcach Nr SE Ia -4261/233/17z dnia 23.06.2017r. w sprawie stwierdzenia braku przydatności do spożycia wody z ujęcia Piekoszów II, ze względu na obecność bakterii grupy coli, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw,…

Informacja

W związku z awarią pompy do dnia 28.06.2017r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości zasilanych z ujęcia Piekoszów I. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA!

W związku z pojawieniem się bakterii z grupy e.coli w Wodzie pobranej z ujęcia Piekoszów II prosimy o nie spożywanie wody w stanie surowym Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości: Piekoszów , ulice: Czarnowska, Częstochowska od nr 22A do torów w stronę Jaworzni, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa od nr 29 do stacji…

Informacja

Zgodnie z zarzadzeniem 3/2017 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. Z o.o. za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r. Dzień 16 czerwca 2017r został ustalony dla pracowników ZUK dniem wolnym od pracy.

Ogłoszenie

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Piekoszów Uchwały Nr XL/275/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działając na podstawie art. 24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i…

Informacja

W związku z pracami na linii energetycznej dnia 05.06.2017 r  w godz od 8.00 do 11.00 mogą wystąpić przerwy  dostawy  wody miejscowości Jaworznia i Janów.

INFORMACJA

W związku z pracami naprawczymi  ZUK w Piekoszowie od dnia 01.06.2017 do 09.01.2017 nie będzie świadczył usług związanych z wozem asenizacyjnym .

Informacja

W zwiazku z awaria scieci wodociagowej dnia 29.05.2017 moga nastapic przerwy dostawy wody w miejscowosci Szczukowice

INFORMACJA

Przekazane od PGE_SK_INFO: PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny KIELCE informuje, iz w dniu 2017-05-22 w godz. 08-00 – 11-00 moze wystapic przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorcow zasilanych ze stacji 907 JAWORZNIA JANOW. Przepraszamy za utrudnienia wynikajace z planowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej.

INFORMACJA

W związku z pracami wodociągowymi dnia 21.04.2017 od 9.00 do 15.00 w miejscowości Łaziska mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Informacja

W związku z awarią sieci energetycznej dnia 18.04.2017 występują przerwy w dostawie wody do miejscowości  Jaworznia, Janów , Łaziska. Przywrócenie dostawy wody nastąpi po usunięciu usterki.

Informacja

23 marca od godz 11.00 do godz 13.00 Mogą nastąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości Brynica.

INFORMACJA

21 marca od godz 13.00 do godz 16.00 Mogą nastąpić przerwy w dostawie wody do ul Południowej w Micigoździe.

Informacja

Dnia 08.03.2017 związku z prowadzonymi pracami wodociągowymi w godz 9.00-11.00 mogą nastąpić przerwy w dostarczaniu wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia Piekoszów II.

Komunikat

Zawiadomienie o wyborze njakorzystniejszej oferty   “Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie” POBIERZ

INFORMACJA

Dnia 02.01.2017 związku  z pracami  na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Skałka i Rykoszyn w godz 8.00-12.00

INFORMACJA

Dnia 17.12.2016r w godz 11.00-13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach: -Szczukowice -Górki Szczukowskie -Podzamcze -Julianów -Micigózd -Brynica -Jaworznia -Janów

INFORMACJA

Dnia 12.12.2016r w godz 8.00-13.00 mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej w miejscowościach: -Jaworznia Fabryczna -Janów Górny -Janów Dolny

Ogłoszenie o zamówieniu

1.Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 54 a 26-065 Piekoszów; tel/fax: 41 375-14-62 NIP: 959-183-08-43 REGON: 260241972, e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl 2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo…

INFORMACJA

 W SPRAWACH BIEŻĄCEGO, ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNY PIEKOSZÓW WSZELKIE ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE  PROSIMY KIEROWAĆ POD nr. tel. 735 443 477 lub 41  300 44 11 DNI ROBOCZE W GODZ.  7.30 DO 15.30 ( pracownik Urzędu gminy) W GODZ. 15.30 – 7.30 ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY (całodobowo)  POD nr. tel. 698 512…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na rok 2017, na zakup jednego kilograma flokulanta FO-4800 lub zamiennika wraz z transportem. Planowany zakup roczny około 1000 kg. Termin i ilość polielektrolitu będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie. Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.11.2016 r.: –…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na rok 2017, na zakup jednej tony soli tabletkowanej Ø 18, Ø 20, Ø 25 wraz z transportem. Planowany zakup roczny około 20 Mg przy jednorazowym zakupie 4 Mg. Termin dostawy będzie każdorazowo uzgadniane telefonicznie. Ofertę…

KOMUNIKAT

związku z planowanymi pracami remontowymi sieci wodociągowej w dniu 17.11.2016r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz 8.00-14.00 Informacja dotyczy mieszkańców sołectw: Szczukowice, Podzamcze, Micigózd,

KOMUNIKAT

W związku planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej mogą wystąpić przerwy w dostarczaniu wody z ujęcia Piekoszów 1 w godz od 8.00 do 13.00 Informacja dotyczy mieszkańców sołectwa Wincentów, Micigozdu tylko ul. Południowej, oraz miejscowości Piekoszów ul. Częstochowska ( od ujęcia wody Piekoszów I do budynku poczty) ul. Kolejowej( od…

Informacja

PGE Dystrybucja S.A. Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Kielcach informuje, że w związku z koniecznością naprawy uszkodzenia w linii energetycznej 15kV zasilającej stację transformatorową „Szczukowice nr 813”, możliwa będzie przerwa w dostawie energii elektrycznej dla obiektów wodociągowych zlokalizowanych w miejscowości Szczukowice. Wyłączenie dopływu energii elektrycznej do w/w obiektu zaplanowane jest w…

INFORMACJA

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 14:30. Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu i podaniu przedmiotu spotkania pod numerem telefonu (41) 375-14-62

Informacja

Informujemy mieszkańców sołectw Wincentów, Micigózd oraz Piekoszów, iż, dnia 18.10.2016 w związku z pracami energetycznymi mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godzinach od 13.00 do 16.00. Informacja dotyczy mieszkańców sołectwa Wincentów, Micigozdu tylko ul. Południowej, oraz miejscowości Piekoszów ul. Częstochowska ( od ujęcia wody Piekoszów I do budynku poczty) ul. Kolejowej( od…

KOMUNIKAT

nformujemy mieszkańców sołectw:Zajączków oraz Wesoła o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniu 13.10.2016r spowodowanych rozbudową sieci wodociągowej.

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej zasilającej ujęcie wody Szczukowice, iformujemy mieszkańców sołectw Janów, Jaworznia, Łaziska o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniu 13.10.2016r w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOMUNIKAT

Informujemy mieszkańców sołectw:Zajączków oraz Wesoła o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniu 11.10.2016r spowodowanych rozbudową sieci wodociągowej.

INFORMACJA

W związku z planowanymi pracami modernizacji linii energetycznej zasilającej ujęcie wody Szczukowice, informujemy mieszkańców sołectw Janów, Jaworznia, Łaziska o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniu 07.10.2016r w godzinach od 11.30 do 17.30. Wykonywane prace są niezależne od Spółki. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA!

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców sołectw Wincentów, Micigózd oraz Piekoszów, że otrzymane wyniki badań wody w dniu 23.09.2016r. godz. 10.30 wykluczyły obecności bakterii z grupy e-coli. Woda nadaje się do spożycia.

KOMUNIKAT

W związku z planowanymi pracami modernizacji linii energetycznej zasilającej ujęcie wody Szczukowice, informujemy mieszkańców sołectw Janów, Jaworznia, Łaziska o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniu 23.09.2016r w godzinach od 8.00 do 18.00. Wykonywane prace są niezależne od Spółki. Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

W związku z pojawieniem się bakterii z grupy e.coli w wodzie pobieranej z ujęcia wody Piekoszów I, wszczęty został proces chlorowania wody. Wprowadzony zostaje zakaz używania wody do celów spożywczych w stanie surowym. Informacja dotyczy mieszkańców sołectwa Wincentów, Micigozdu tylko ul. Południowej, oraz miejscowości Piekoszów ul. Częstochowska ( od ujęcia…

KOMUNIKAT

dnia 21.09.2016 z powodu konieczności usunięcia awarii wodociągowej mogą wystąpić przerwie w dostawie wody miejscowości Piekoszów (ul Częstochowska, ul Słoneczna, ul Kolejowa, ul Wolności)