Aktualności

Szukaj wpisów

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

INFORMACJA

W dniu 10.06.2016 roku (tj. piątek) w godzinach 9.00-15.30 w związku z wykonywanymi pracami mogą nastąpić utrudnienia w dostarczaniu wody w miejscowości Wincentów. Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w dniu 26.04.2016r. (wtorek) w godzinach od 08.00 do 12.00 wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości: – JANÓW DOLNY W tym terminie planowane jest włączenie nowego odcinka sieci.

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 24 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości  mieszkańcom gminy Piekoszów nowe stawki opłat za dostawę wody oraz odbiór ścieków. W związku z nie podjęciem przez Radę…

KOMUNIKAT

W dniu 22.01.2016r do ZUK dotarły wyniku badań próbek pobranych dnia 19.01.2016r, które w pełni potwierdzają iż jakość wody dostarczanej mieszkańcom Piekoszowa, Wincentowa i Micigozda jest czysta i nadaje się do spożycia w stanie surowym. Z wynikami badań można zapoznać się na stronie www.zukpiekoszow.pl w zakładce „badania wody”

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, informuje że podejrzenie wystąpienia bakterii typu E.coli na ujęciach Piekoszów I oraz Piekoszów II po przeprowadzonych badaniach zostało wykluczone. W związku z tym, woda w sołectwach Micigózd, Piekoszów oraz Wincentów jest zdatna do spożywania.  

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. w związku z informacją z Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. informuje, iż w dniu w dniu 21.01.2016 roku od godz. 7 do godziny ok. 16 zostanie wyłączona woda do Osiedla Skałka oraz miejscowości Bławatków w związku z zaplanowanymi pracami dot. usunięcia awarii.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o Ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu IVECO E.CARGO Model pojazdu: ML180E28 Euro Cargo E4 18.0 t       1.Dane techniczne: – Marka/typ – IVECO E.CARGO – rok produkcji – 2009 – nr rejestracyjny – TKI VK50 – pojemność – 5880…

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informujemy, że w dniu 18.11.2015 r. o godz. 10:00 rozstrzygnięto postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dla zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”. W załączniku nr 1 została zawarta pełna informacja o wynikach tego zapytania ofertowego. załącznik nr 1

INFORMACJA

 W SPRAWACH BIEŻĄCEGO, ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNY PIEKOSZÓW WSZELKIE ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE  PROSIMY KIEROWAĆ POD nr. tel. 735 443 477 lub 41  300 44 11 DNI ROBOCZE W GODZ.  7.30 DO 15.30 ( pracownik Urzędu gminy) W GODZ. 15.30 – 7.30 ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY (całodobowo)  POD nr….

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.prezentuje: REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW (projekt) POBIERZ REGULAMIN

Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 04.11.2015 r dotyczące zapytania ofertowego  Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”. Usługi te obejmują wszelkie prace opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1   Kod odpadu 19…

Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. pragnie przeprosić usługobiorców za zakłócenia w kwestii dokonywania terminowych odczytów stanu wodomierzy, sytuacja ta spowodowana jest wewnętrzną reorganizacją pracy spółki. W przeciągu krótkiego okresu czasu sytuacja wróci do normy i wodomierze będą odczytywane regularnie. Informujemy , że osoby zainteresowane mogą podać stan…

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w dniach 23.07.2015 r.- 24.07.2015 r. w godzinach od 08.00 do 16.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w sołectwie Bławatków i Lesica ze względu usuwanie awarii ujęciu na Zakładzie Nordkalk. Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy gminy Piekoszów proszeni są o racjonalne korzystanie z wody w związku z panującą suszą. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. apeluje do mieszkańców o racjonalne korzystanie z dostarczanej wody. Prosimy o niepodlewanie ogródków i upraw. Zbyt intensywny pobór wody może spowodować zakłócenia w dostarczaniu wody, z przyczyn…

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w dniu 25.06.2015r. (czwartek) w godzinach od 08.00 do 12.00 w związku z planowanym włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: – PODZAMCZE, BRYNICA Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w dniu 25.06.2015r. (czwartek) w godzinach od 08.00 do 11.00 w związku z planowanym włączeniem nowego przyłącza wodociągowego nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: – MICIGÓZD ul. Wrzosowa, ul. Leśna, ul. Starowiejska, ul. Częstochowska Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z.o.o. informuje, że w dniu 17.06.20015r mogą nastąpić przerwy w ciągłości dostawy wody z  ujęcia Nordkalk zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Rykoszyn, Skałka, Gałęzice, Bławatków, Lesica, Lasek, Jeżynów, Łosienek, Łosień, Łubno, Wesoła, Wierna, Zajączków, Młynki.  

KOMUNIKAT

Od 1 czerwca 2015 roku Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Piekoszów, zamieścił w swojej ofercie usługi w zakresie kompleksowego wykonania sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu. ZUK w Piekoszowie ul. ul. Czarnowska…

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy telefoniczną informację z Sanepidu, że woda z ujęcia Piekoszów I jest zdatna do spożycia.

Komunikat

W związku z zawiadomieniem telefonicznym z PPIS w Kielcach, informujemy o podejrzeniu wystąpienia bakterii grupy coli w wodzie na ujęciu Piekoszów I. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje, iż dokonaliśmy doraźnego chlorowania wody w dniach 7-9.0.15 r. w celu wyeliminowania zagrożenia. W dniu dzisiejszym pobrane zostały przez Sanepid próbki wody…

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w dniu 21.04.2015r. (wtorek) w godzinach od 11.00 do 16.00 w związku z planowanym włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: -WINCENTÓW – ZRĘBY Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O WYNIKACH zapytania ofertowego

Informujemy, że w dniu 03.04.2015 r. o godz. 11:30 rozstrzygnięto postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału w terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z…

INFORMACJA O WYNIKACH przetargu

Informujemy, że w dniu 02.04.2015 r. o godz. 08:30 rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawu asenizacyjnego do Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie”. W załączeniu pełna informacja o wynikach

Informacja o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane nr 64094-2015 z dnia 2015-03-23r. o zamówieniu dostawy zestawu asenizacyjnego składającego się z samochodu ciężarowego wyposażonego w beczkę asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie. Kliknij by pobrać pełną treść informacji

Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu asenizacyjnego składającego się z samochodu ciężarowego wyposażonego w beczkę asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie. Szczegóły zamówienia do pobrania w poniższych załącznikach: Ogłoszenie o zamówieniu Siwz informacja dla wykonawcow nr 4 – Z OBOWJĄZUJĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 informacja dla wykonawcow…

Wezwanie do składania ofert dodatkowych

Dotyczy ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 1/2015 w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału w terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie do cieku Babia, będącego przedłużeniem istniejącego przewodu” Zobacz pełną treść wezwania Załącznik do wezwania

Nowy zestaw hydroforowy z pompą głębinową

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o., ze środków własnych, zakupił  i zamontował na ujęciu wody Piekoszów II (Bracia Kasprzak) nowy zestaw hydroforowy składający się z trzech pomp firmy EBARA typ EVMG. Nowy zestaw hydroforowy pozwoli na zapewnienie mieszkańcom Piekoszowa równomiernego strumienia wody oraz stabilizację ciśnienia w sieci…

OGŁOSZENIE

Informujemy,   że  w  wyniku  zmian  organizacyjnych  z dniem  24.10.2014r.   KASA   w  Zakładzie  Usług  Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zostanie zlikwidowana. W związku z powyższym wszelkie wpłaty należy kierować na numer konta bankowego Banku Spółdzielczego Łopuszno O/ Piekoszów: 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001

KOMUNIKAT

W związku z powtarzającym się procederem wpuszczenia do kanalizacji sanitarnej zużytego oleju silnikowego, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje o bezwzględnym zakazie wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej takiego odpadu, wynikającym z zapisów art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z…

Informacja o zanieczyszczeniach płynących do rzeki Bobrza

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w wyniku interwencji mieszkańców dotyczącej zanieczyszczeń płynących ciekiem wodnym (dopływ rzeki Bobrza), podjął czynności sprawdzające, w wyniku których ustalono przepływ kanałem deszczowym przebiegającym przez teren oczyszczalni ścieków nierozpoznanej substancji   o czarno-brunatnym zabarwieniu i nieprzyjemnym zapachu. O zaistniałej sytuacji w…

Sprostowanie

W związku z artykułem prasowym jaki ukazał się z Echu Dnia w dniu 6 sierpnia 2013 r. pt. „Tu wciąż śmierdzi. Problemów z biogazownią w Piekoszowie ciąg dalszy” i zamieszczoną w nim wypowiedzią p. Łukasza Bartosa o treści „…sąsiadujemy z oczyszczalnią ścieków. Proszę pamiętać, że również ona emituje nieprzyjemne zapachy”,…

STACJA UZDATNIANIA WODY

Informujemy, że dnia 27.02.2013r. została oddana do eksploatacji stacja uzdatniania wody na ujęciu nr 1 w Piekoszowie. W 2010 roku stacja została wyłączona z użytku z powodu złego stanu technicznego. W obecnym roku wykonano remont urządzeń i uruchomiono proces uzdatniania wody. Całkowity koszt inwestycji w wysokości 41 335,38 zł został…

CHLOROPIRYFOS

Informujemy, że na bieżąco prowadzony jest monitoring zawartości chloropiryfosu w wodzie dostarczanej z wodociągu Nordkalk Sp. z o. o. Dopuszczalny zakres wartości wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz.417) z późniejszymi zmianami to…

Zakończenie naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego

Zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wyniku której została wybrana do zatrudnienia: 1. Pani Elżbieta Pytel Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Elżbieta Pytel wykazała się znajomością właściwych przepisów oraz zagadnieniami związanymi z obszarem działalności Spółki. Posiada wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy oraz odpowiednie cechy osobowości do pracy…

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piekoszów, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. apeluje  o zaprzestanie wrzucania wszelkich trudno rozkładalnych śmieci do muszli klozetowych. Pieluchy jednorazowe, podpaski, ręczniki papierowe, odpady z kuchni, prezerwatywy i coraz popularniejsze chusteczki nawilżane (stosowane niegdyś w pielęgnacji niemowląt teraz również dla higieny dorosłych, w kosmetyce i…

Uruchomienie strony internetowej Z.U.K. w Piekoszowie

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym została oficjalnie uruchomiona strona internetowa Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie, znajdująca się pod adresem www.zukpiekoszow.pl. Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów tej strony.Znaleźć na niej można wszelkie dane Z.U.K. w Piekoszowie oraz informacje o świadczonych przez niego usługach, a wkrótce udostępniony zostanie również cennik….