Awaria rurociągu –przełączenie odbiorców zasilanych z ujęcia wody Piekoszów I w dn. 19.03.2020 na zasilanie z ujęć: Piekoszów II i Górki Szczukowskie

akład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w związku z awarią rurociągu tłocznego pomiędzy studnią głębinową a zbiornikiem wieżowym na ujęciu wody Piekoszów I, w dniu 19.03.2020r. przełącza mieszkańców zasilanych w wodę z tego ujęcia na zasilanie z ujęć: Piekoszów II i Górki Szczukowskie. Po usunięciu awarii, polegającej na wymianie pękniętego rurociągu, zostanie on po zachlorowaniu i wypłukaniu włączony do eksploatacji. Planowany termin odwrotnego przełączenia na zasilanie z ujęcia Piekoszów I to 25.03.2020r.

O zaistniałej sytuacji Spółka w dniu dzisiejszym poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Powyższe działania dotyczą mieszkańców:

  • Piekoszów: ul. Czarnowska (numery: 1, 2a, 2b, 3, 5, 7, 7a, 9, 9a, 11, 13, 13a, 15, 17, 19, 19a, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37) ul. Częstochowska, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa (numery 1-20), ul. Lipowa, ul. Pogodna, ul. Chęcińska, ul. Wspólna, ul. Wiosenna, ul. Widokowa, ul. Słoneczna, ul. Akacjowa, ul. Czarne Stoki, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul .Chabrowa, ul. Jaśminowa, ul. Kolejowa, ul. Leśna, ul. Wolności, ul. Wrzosowa, ul. Lawendowa ul. Strażacka – przełączenie na zasilanie z ujęcia Piekoszów II,
  • Wincentów, Wincentów ul. Wolności, Wincentów ul. Wichrowa, Zręby – przełączenie na zasilanie     z ujęcia Piekoszów II,
  • Micigózd: ul. Południowa, ul. Spacerowa, ul. Spokojna – przełączenie na zasilanie z ujęcia Górki Szczukowskie.