Sprawozdanie_16_02_2023_Orlen_Jaworznia_Szczukowice