CHLOROPIRYFOS

Informujemy, że na bieżąco prowadzony jest monitoring zawartości chloropiryfosu w wodzie dostarczanej z wodociągu Nordkalk Sp. z o. o. Dopuszczalny zakres wartości wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz.417) z późniejszymi zmianami to 0,10 µg/dm3. Obecnie wyniki prowadzonych badań wykazują max. wartość 0,006 µg/dm3.