CHWILOWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY- GAŁĘZICE

W związku z planowanymi testami uruchomienia nowej przepompowni wody w gm. Chęciny w dniach 04-18 stycznia 2021r. i koniecznością przełączenia zasilania dostaw wody z ujęcia Lesica dla miejscowości Charężów. ZUK w Piekoszowie informuje mieszkańców m. Gałęzice o nr 77,78,79,80 o możliwości chwilowych przerw w dostawie wody lub spadku ciśnienia w czasie trwania opisanych prac.