Decyzja Sanepidu z dn. 07.08.2019 o przydatności wody do spożycia z ujęcia w Lesicy.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 07.08.2019 otrzymaliśmy bezterminową decyzję Sanepidu dopuszczającą wodę z ujęcia Lesica dostarczaną do miejscowości Gałęzice,Charężòw oraz osiedla Skałka do spożycia przez ludzi. Poprzednia decyzja Sanepidu miała ważność 30 dni tj. do 08.08.2019

Na podstawie analiz próbek wody pobranej w dniach: 24.07.2019, 30.07.2019, 31.07.2019 z wodociągu Lesica, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdził, iż woda spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi.