DECYZJA WRAZ Z KOMUNIKATEM SANEPIDU – WODA Z UJĘCIA SZCZUKOWSKIE GÓRKI NIEZDATNA DO SPOŻYCIA