GAŁĘZICE NUMERY 8A, 9A, 10, 11, 12, 13, 14A, 17, 19, 20, 21 ORAZ POSESJA z Dz. Nr 832/1 – WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA – DEZYCJA PPIS WRAZ Z KOMUNIKATEM