HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WODY BUTELKOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW GAŁĘZIC I OSIEDLA SKAŁKA

W związku z utrzymującą się pogorszoną jakością wody z ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
przedstawia harmonogram dostarczania wody butelkowanej do spożycia dla miejscowości Gałęzice i osiedle Skałka:
• w dniu 09.07.2019r. rano – na wtorek
• w dniu 10.07.2019r. rano – na środę
Wodę do celów gospodarczych rozwozić będą wozy OSP. W celu zaopatrzenia się w wodę do celów gospodarczych należy przygotować we własnym zakresie odpowiednie pojemniki.
W nawiązaniu do informacji uzyskanych z Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym informujemy, że nadal trwają i będą kontynuowane prace związane z płukaniem ujęcia