Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
pragnie przeprosić usługobiorców za zakłócenia w kwestii
dokonywania terminowych odczytów stanu wodomierzy,
sytuacja ta spowodowana jest wewnętrzną reorganizacją
pracy spółki. W przeciągu krótkiego okresu czasu sytuacja
wróci do normy i wodomierze będą odczytywane regularnie.
Informujemy , że osoby zainteresowane mogą podać stan
wskazania wodomierza telefonicznie pod numerem
telefonu  41 306 10 12