Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.:
Budowa rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Pobierz