INFORMACJA

 W SPRAWACH BIEŻĄCEGO, ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG GMINNY PIEKOSZÓW
WSZELKIE ZGŁOSZENIA
ORAZ INFORMACJE 
PROSIMY KIEROWAĆ POD nr. tel. 735 443 477 lub 41  300 44 11
DNI ROBOCZE W GODZ.  7.30 DO 15.30 ( pracownik Urzędu gminy)
W GODZ. 15.30 – 7.30 ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY (całodobowo)  POD nr. tel. 698 512 680