Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w dniach:

– 17.07.2018r. w godzinach 8.00-13.00,

– 18.07.2018r. w godzinach 16.00-20.00,

w związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, mogą wystąpić
przerwy w dostawie wody z ujęcia Szczukowice.

Brak wody może dotyczyć mieszkańców miejscowości: Jaworznia, Janów, Łaziska, Rykoszyn,
Łosień, Łosienek, Łubno, Jeżynów, Lasek.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.