Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.07.2018r.
w godzinach 8.00-10.00 i 15.00-17.30, w związku z planowanymi przerwami w dostawie
energii elektrycznej, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z ujęcia Piekoszów II

Brak wody może dotyczyć mieszkańców miejscowości Piekoszów.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.