Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 27.07.2018r. w godzinach 8.30 -16.30,w związku z planowanymi
przerwami w dostawie energii elektrycznej, mogą wystąpić przerwy w dostawie
wody z ujęcia Szczukowice.
Brak wody może dotyczyć mieszkańców miejscowości: Jaworznia, Janów, Łaziska,
Rykoszyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Jeżynów, Lasek.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.