INFORMACJA

W związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli w próbie
wody pobranej w Szkole w Zajączkowie, oraz otrzymaniem decyzji
nr SE Ia- 4261/360/18 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
wprowadzony zostaje zakaz
używania wody z sieci wodociągowej do celów
spożywczych, przygotowywania potraw mycia naczyń kuchennych, mycia
owoców i warzyw, mycia zębów, mycia noworodków .

Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości: Zajączków, Wierna Rzeka,
Bławatków, Młynki, Gałęzice, Lesica, Wesoła, Skałka

Prosimy o przygotowanie pojemników i naczyń.
Woda do celów gospodarczych będzie dowożona w miarę potrzeb przez wozy OSP.

Decyzja 19.09.2018r