Informacja

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdza od dnia 22.09.2018r.

– Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu
Nordkalk Sp. z o.o. Zakładu w Miedziance w zakresie baterii grupy coli przez 30 dni.
Dopuszczalna wartość bakterii grupy coli na jaką przyznano warunkową przydatność wody do spożycia,
powinna wynosić <10jtk/100ml, przy jednoczesnym braku bakterii Escherichia coli i enterokoków.

-Wygaśnięcie decyzji z dnia 19.09.2018r, Nr SE Ia- 4261/360/18

Decyzja 24.09.2018r