Informacja

Informujemy mieszkańców sołectw Wincentów, Micigózd oraz Piekoszów,
iż, dnia 18.10.2016 w związku z pracami energetycznymi mogą wystąpić przerwy 
w dostawie wody w godzinach od 13.00 do 16.00.

Informacja dotyczy mieszkańców sołectwa Wincentów, Micigozdu tylko ul. Południowej,
oraz miejscowości Piekoszów
ul. Częstochowska ( od ujęcia wody Piekoszów I do budynku poczty)
ul. Kolejowej( od ul. Wolności do ul. Częstochowskiej)
ul. Wolności(od ul. Kolejowej w kierunku Wincentowa)