INFORMACJA

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 14:30.
Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu i podaniu przedmiotu spotkania pod numerem telefonu (41) 375-14-62