Informacja

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców zasilanych w wodę z ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że trwa płukanie sieci wodociągowej zasilanej z tego ujęcia w związku ze zwiększoną mętnością wody.