INFORMACJA

Dnia 02.01.2017 związku  z pracami  na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości
Skałka i Rykoszyn w godz 8.00-12.00