INFORMACJA

21 marca od godz 13.00 do godz 16.00 Mogą nastąpić przerwy w dostawie wody
do ul Południowej w Micigoździe.