INFORMACJA

W związku z pracami naprawczymi  ZUK w Piekoszowie od dnia 01.06.2017 do 09.01.2017
nie będzie świadczył usług związanych z wozem asenizacyjnym .