Informacja

Zgodnie z zarzadzeniem 3/2017 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. Z o.o. za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r. Dzień 16 czerwca 2017r został ustalony dla pracowników ZUK dniem wolnym od pracy.