INFORMACJA!

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Piekoszowa
którzy są zaopatrywani w wodę z ujęcia Piekoszów II, że w dalszym ciągu
w wodzie znajdują się bakterie z grupy coli. 
W związku z tym kontynuowana jest akcja zastępczego zaopatrywania w wodę.
Woda w butelkach do celów spożywczych dla tych mieszkańców jest dostępna całodobowo
na oczyszczalni ścieków ul. Czarnowska 56 i w siedzibie Spółki przy ul. Czarnowskiej 54A w godz. 8.00 - 16.00
codziennie aż do odwołania. 
Ponadto oznakowanym pojazdem ZUK ( BUS) woda pitna w dalszym ciągu będzie rozwożona
bezpośrednio do mieszkańców w godz. 1600 - 1900. Nadmienia się że w tych samych godzinach pojazdami OSP dostarczana 
będzie woda do celów pozostałych.
W celu pobrania wody z pojazdów OSP należy przygotować odpowiednie pojemniki.