Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 11.07.2017r
w godzinach 10.00-11.30 mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach:
Janów, Jaworznia, Łaziska, Piekoszów ul Kryształowa