Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 21.07.2017r
w godzinach 15.00-17.00 oraz 19.07.2017r od 9.00-10.30 mogą  wystąpić przerwy
w dostawie wody w miejscowościach: Janów, Jaworznia, Łaziska, Piekoszów ul Kryształowa