Informacja

Informujemy interesantów , iż dzień 14.08.2017r (poniedziałek) jest dniem
wolnym od pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.