INFORMACJA!

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców sołectw Wincentów, Micigózd oraz Piekoszów,
że otrzymane wyniki badań wody w dniu 23.09.2016r. godz. 10.30 wykluczyły obecności bakterii 
z grupy e-coli.
Woda nadaje się do spożycia.