Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 15.09.2017r., w godzinach 8.00-.13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Julianów.