Informacja

Zuk informuje, że w dniu 05.10.2017r w godz. 13.00-16.00 mogą wystąpić
przerwy w dostawie wody dla miejscowości: Jaworznia, Janów, Łaziska
związane z przerwami w zasilaniu energią elektryczną.