INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z.o.o.
informuje, że w dniu 17.06.20015r mogą nastąpić przerwy
w ciągłości dostawy wody z  ujęcia Nordkalk zaopatrującego
w wodę mieszkańców miejscowości:
Rykoszyn, Skałka, Gałęzice, Bławatków, Lesica, Lasek,
Jeżynów, Łosienek, Łosień, Łubno, Wesoła, Wierna,

Zajączków, Młynki.