Informacja

W związku z pracami na wodociągu dnia 09.11.2017r w godz 9.00-15.00
mogą wystąpić przerwy w dostawie  wody dla miejscowości Micigózd ul Kielecka.