Informacja

W związku z otrzymaniem informacji o  wystąpieniu bakterii coli w próbce wody pobranej z punktu na sieci
zasilanej z „Ujęcia Nordkalk”, 
oraz związanego z nim podejrzenia występowania bakterii w całej  sieci wodociągowej
zasilanej z tego ujęcia,zwracamy się z apelem do mieszkańców sołectw: Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków,
Wesoła, Gałęzice o nie używanie wody z sieci do celów spożywczych.