Informacja

Dnia 21.11.2017r w godz 7.00-9.00 w miejscowościach Janów, Jaworznia mogą
wystąpić przerwy w dostawie wody związane z przerwami w dostarczaniu
energii elektrycznej.