Informacja

W związku z pojawieniem się bakterii z grupy coli w próbce wody
pobranej w pompowni wody w Gałęzicach. Wprowadzony zostaje zakaz
używania wody do celów spożywczych.

Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości Gałęzice zaopatrywanych
w wodę z sieci zarządzanej przez ZUK Piekoszów. Skażenie dotyczy odcinka
od pompowni do nr 81a oraz czterech nieruchomości, które nie posiadają
nadanych numerów a są to działki ewidencyjne nr. 588, 58,755 oraz 71.

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas