Informacja

Informacja dotycząca skażenia wody bakterią z grupy coli na obszarze
miejscowości Gałęzice

Uzupełniając informację zamieszczoną w dniu 30 listopada br. Zakład Usług
Komunalnych w Piekoszowie publikuje w załączeniu decyzję w sprawie zakazu
spożywania wody przez ludzi z sieci zlokalizowanej w miejscowości Gałęzice.
Zakaz dotyczy odcinka sieci od pompowni wody do nieruchomości nr 81a i czterech
działek o nr ewidencyjnych 588, 58,755 oraz 71. Informuję jednocześnie ,że w dniu
wczorajszym tj. 01.12.2017 r pobrane zostały próbki wody z pompowni o wynikach
przeprowadzonych badań niezwłocznie poinformuję mieszkańców umieszczając je na
stronie internetowej.
Pobierz

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas