Informacja

Informacja dla mieszkańców miejscowości Piekoszów zaopatrywanych w
wodę z ujęcia Piekoszów II.
Punkt wydawania wody w siedzibie Spółki ul. Czarnowska 54 A czynny
codziennie do godz. 18-tej dodatkowo dziś i jutro po godz. 16-tej
wozami osp będzie dostarczona woda do celów bytowych.Natomiast w dniu
jutrzejszym ok godz. 9 tej rozpoczniemy akcję rozwożenia wody bezpośrednio
do nieruchomości.
Jednocześnie informuję, że przystąpiliśmy do czynności związanych z dezynfekcją
sieci (chlorowanie) i w związku z tym prosimy o niepobieranie wody z sieci
wodociągowej do celów spożywczych.
W dniu jutrzejszym pobrane zostaną próbki wody bezpośrednio z ujęcia oraz z sieci
i dostarczone do laboratorium WSSE w Kielcach.
O wynikach badań oraz podjętych, kolejnych działaniach poinformuję Państwa
w następnych komunikatach.

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas