Informacja

INFORMACJA O ODWOŁANIU SKAŻENIA WODY BAKTERIĄ Z GRUPY COLI NA SIECI
ZASILANEJ Z UJĘCIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU MIEDZIANKA

Informujemy mieszkańców sołectw Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków,
Wesoła, Gałęzice, że w ślad za decyzją Państwowego Powiatowego Ispektora
Sanitarnego w Kielcach nr. SE la – 4261 /468 /17 w sprawie stwierdzenia
przydatności wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu odwołany zostaje
zakaz używania wody do celów spożywczych.
Pobierz

Prezes Zarządu
Jerzy Wijas