Informacja dla mieszkańców Gałezic oraz Osiedla Skałka

Informujemy, iż trwają prace polegające na inwentaryzacji sieci i diagnozie miejsc nieszczelności na wodociągu, który biegnie od Zakładu Nordkalk w kierunku Gałęzic. Wiedza ta pozwoli na zaplanowanie prac naprawczych przez Nordkalk. Duże zużycie wody w Gałęzicach na odcinku, na którym podłączeni są odbiorcy Nordkalk wpływa na całościowy bilans wody, a tym samym spadek ciśnienia we wszystkich miejscowościach zasilanych z ujęcia w Lesicy. Stad też w okresach wzmożonego poboru wody, pojawiały się i mogą się nadal pojawiać spadki ciśnienia w innych miejscowościach.