INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje, iż w związku z wystąpieniem bakterii grupy coli na ujęciu Górki Szczukowskie, woda z tego ujęcia od 8 października 2021 r. poddawana jest chlorowaniu celem wyeliminowania zagrożenia.