Informacja dotycząca rozliczeń – nowa usługa EBOK

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zakończył procedurę rozliczania faktur zaliczkowych, które nie będą już wystawiane. Faktury będą oparte o rzeczywiste zużycie. Zakład będzie przeprowadzał odczyty wodomierzy trzy razy w roku: I raz w okresie od stycznia do końca kwietnia; II raz od maja do końca sierpnia; III od września do końca danego roku. Inkasent przeprowadzający odczyty będzie na miejscu wystawiał faktury. Jeśli klienci chcą rozliczać się z zakładem z większą częstotliwością będą mogli zastosować dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest dotychczasowo stosowane zgłaszanie telefoniczne bądź poprzez e-mail lub stronę internetową zakładu. Natomiast nowych sposobem, który Państwu proponujemy jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK). Aby rozpocząć korzystanie z usługi należy na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie w menu kliknąć na zakładkę EBOK. Po kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę portalu, gdzie należy przeprowadzić procedurę rejestracji. W przypadku trudności z rejestracją (wpisaniem numeru faktury, czy znalezieniem kodu odbiorcy) prosimy o kontakt z numerem telefonu 784 048 513 w godzinach pracy zakładu. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego konto jest aktywowane przez pracownika ZUK. W przypadku problemów z dostępem do konta w ciągu 24 godzin od rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny. Poprzez EBOK można sprawdzić: dane użytkownika, które posiada zakład (czy są aktualne); saldo rozliczeń z zakładem; datę ostatniego odczytu stanu wodomierza. Można również przeanalizować historię płatności, zaznaczyć zgody na powiadomienia, czy przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Jednak przede wszystkim poprzez EBOK klienci zakładu w prosty sposób będą mogli podawać stan wodomierza i generować faktury na podstawie podanej wartości. Instrukcja podawania stanu wodomierza i generowania faktur poprzez portal EBOK zamieszczona jest w linku poniżej oraz w zakładce Strefa Klienta w menu strony www.zukpiekoszow.pl

Zapraszamy do korzystania z usługi.