Informacja o przetargu

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.: Odbiór i zagospodarowanie
ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie
ogłoszenie o zamówieniu
SIWS
ZALACZNIK_NR_1_
ZALACZNIK_NR_2_
ZALACZNIK NR 3
ZALACZNIK_NR_4
ZALACZNIK NR 5
ZALACZNIK NR 6
ZALACZNIK NR 7