INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Informujemy, iż otrzymaliśmy ustną decyzję oraz zgodę na podanie jej do publicznej wiadomości od Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o przydatności wody do spożycia z ujęcia Szczukowskie Górki. Ze względów proceduralnych pisemna decyzja zostanie zamieszczona na stronie kilka godzin później. Dziękujemy druhom strażakom z jednostek OSP w Brynicy, Piekoszowie, Rykoszynie i Szczukowicach oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w pomoc w rozwożeniu wody do mieszkańców. Prosimy o przekazywanie informacji, aby dotarła do jak największego grona odbiorców.