Informacja o terminach przyjmowania interesantów przez Prezesa ZUK w Piekoszowie Sp. z o.o.

Szanowny Interesancie,

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00 po wcześniejszym ustaleniu godziny wizyty z sekretariatem.