INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informujemy, że w dniu 18.11.2015 r. o godz. 10:00 rozstrzygnięto postępowanie
w sprawie zapytania ofertowego dla zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie
komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”.
W załączniku nr 1 została zawarta pełna informacja o wynikach tego zapytania ofertowego.

załącznik nr 1